KAON w Łużnej

W dniach 26-27 września po raz szósty odbyły się w Łużnej Pogórzańskie Atrakcje Naukowe. Jest to festiwal naukowy, na którym pracownicy naukowi i studenci m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz innych instytucji naukowych i badawczych prezentują różne naukowe ciekawostki, widowiskowe doświadczenia z fizyki, chemii, elektroniki itp.

W tym roku w festiwalu tym uczestniczył także biecko-gorlicki Klub Amatorów Odkrywców Nauki KAON, który zaprezentował swoje prace z konkursu Turniej Młodych Fizyków, w którym uczestniczył w marcu br. Mimo prostych środków była to ambitna prezentacja, w której nie chodziło tylko o pokazanie zaskakujących czy widowiskowych efektów i zadziwienie publiczności, lecz przede wszystkim o prezentację metod pracy nad poznawaniem mechanizmu tych zjawisk. KAON, który od października br. rozpoczyna działalność pod szyldem Ośrodka Kultury, prezentował między innymi wytwarzanie sztucznego mięśnia z żyłek nylonowych (np. wędkarskich), anomalną sprężystość gumowego balonika, efekt Magnusa, elektromagnetyczny „pociąg", odbicie światła od powierzchni walcowej, problem upakowania granulatów itp. Ideą Turnieju jest wdrażanie uczniów do pracy poznawczej poprzez badanie zjawisk i odkrywanie prawidłowości, które nimi rządzą. Oczywiście KAON prezentował także swój najnowszy nabytek – półprofesjonalny skomputeryzowany teleskop Newtona zakupiony ze środków grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Gościem naszego stoiska był także dr Bogdan Wszołek – pochodzący z Rzepiennika astronom, który zbudował na pograniczu Rzepiennika i Turzy własne imponujące obserwatorium astronomiczne. Dr Wszołek z wielkim zainteresowaniem obejrzał prezentację KAONa, wysłuchał obszernych objaśnień i wyraził swoje uznanie dla wyników pracy młodzieży.

Również wielu innych gości było pozytywnie zaskoczonych poziomem prezentacji problemów prezentowanych przez bieckich i gorlickich gimnazjalistów i licealistów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Gazety Gorlickiej.