Oświadczenie Szefa Sztabu WOŚP

Koszt zorganizowania imprezy finałowej WOŚP w Bieczu

Szef Sztabu 24. Finału WOŚP w Bieczu informuje, że koszt zorganizowania imprezy w dniu 10.01.2016 r. wyniósł 2488,51 zł i został w całości sfinansowany WYŁĄCZNIE ze środków pozyskanych od sponsorów.

Szef Sztabu 24. Finału WOŚP w Bieczu

                                                                                                                                Paweł Jamro