Udział "Pracowni kata" w Bajdurku.

W dniu 13 maja 2016 r. w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 31. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek", który adresowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury.

Na scenie zaprezentowało się 8 zespołów teatralnych z powiatu gorlickiego, w tym debiutujący zespół z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu. Zespoły oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Włodzimierz Jasiński (aktor Teatru STU i GROTESKA w Krakowie), Jacek Milczanowski (aktor, reżyser, scenarzysta z Krakowa) oraz Magdalena Rak (plastyk z Gorlickiego Centrum Kultury). Na zakończeniu Komisja podziękowała instruktorom za przygotowanie zespołów oraz stwierdziła bardzo wysoki poziom prezentowanych spektakli. Jury postanowiło nagrodzić I miejscem spektakl „Pręcik" zaprezentowany przez zespół „PAUZA". W konkursie II miejsce zajął Zespół z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu pn. "Pracownia Kata" prowadzony przez Panią Dagmarę Dżułę. Przedstawienie które zaprezentowała "Pracownia Kata" zakwalifikowało się do Wojewódzkiej edycji konkursu "Bajdurek", które odbędzie się w czerwcu br. w Nowym Sączu. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dyplomami, słodyczami i maskotkami.