"Skrzydlaty Teatr" 2016

W poniedziałek 20 czerwca 2016 w kinie FARYS w Bieczu odbył się I Ogólnopolski Przegląd Teatralny "Skrzydlaty Teatr", którego jednym z celów była prezentacja dorobku artystycznego teatrów osób z niepełnosprawnością. Organizatorem imprezy był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, natomiast inicjatorką Pani Dagmara Dżuła - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie oraz instruktor sekcji teatralnej działającej przy M-GOK w Bieczu pełniąca tego dnia również rolę konferansjera. Przegląd oficjalnie otworzył Dyrektor M-GOK Pan Paweł Jamro, który serdecznie powitał Komisję Konkursową, uczestników oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Swoimi osobami zaszczycili nas również Burmistrz Biecza - Pan Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Grzegorz Nosal, którzy również zabrali głos. Do konkursu zgłosiło się 7 zespołów z 5 miejscowości: Biecza, Gorlic, Kobylanki, Szczawnicy i Krakowa. W sumie na scenie sali widowiskowej bieckiego kina wystąpiło ok. 80 osób w wieku od 7 do ponad 60 lat. Pomimo trudności związanych z niepełnosprawnością uczestników, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami, co jeszcze bardziej zdopingowało aktorów do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Po obejrzeniu przedstawień teatralnych w ramach I Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty teatr”, Komisja Konkursowa w składzie: Pani Ilona Stanaszek – specjalista do spraw teatru Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Pani Teresa Klimek – instruktor Gorlickiego Centrum Kultury, Pani Magdalena Bajorek - Wrona – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach oraz Pan Paweł Jamro – dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, kierując się kryteriami oceny przedstawionymi przez Organizatora uznała, że zwycięzcami konkursu są:

  • I miejsce za teatralną zabawę w bajkowym ogrodzie - Zespół ZGRANA PACZKA z Zespołu Szkół Nr 1 Bieczu. Tytuł spektaklu - "W ekologicznym ogrodzie wszyscy żyją w zgodzie".

  • I miejsce za wykorzystanie teatru lalkowego w działaniu terapeutycznym - Grupa teatralna z Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS GORLICE. Tytuł spektaklu - "Kopciuszek".

  • I miejsce za przebudzenie wiosny w pięknym ruchu scenicznym - Zespół taneczny FARANDOLA ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. Tytuł spektaklu - "Przebudzenie wiosny".

  • I miejsce za prawdę sceniczną, aktorstwo i plastykę - Zespół PIENIŃSKIE PERŁY z Warsztatów Terapii Zajęciowej "Perła" ze Szczawnicy. Tytuł spektaklu - "Skarb w Czorsztyńskim zamku".

  • I miejsce za fantazyjne i barwne kostiumy i pomysł na muzykę - Zespół czytelniczo-recytatorski PRZEBIERANKI DO CZYTANKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. Tytuł spektaklu - "Rzepka".

  • I miejsce za pięknie opracowaną muzycznie opowieść o starym Krakowie - Grupa teatralna Klubu Integracyjnego Niewidomego Seniora - LAJKONIK z Krakowa. Tytuł spektaklu - "Bo ja kocham mój Kraków".

  • I miejsce za pełną dziecięcego wdzięku inscenizację "Brzydkiego Kaczątka" - Zespół teatralny BAJKA ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. Tytuł spektaklu: "Brzydkie Kaczątko"

 

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, statuetki oraz cukierki, a żeby pobyt w naszym mieście na dłużej pozostał w ich pamięci Komisja Konkursowa wręczyła również książki przedstawiające Biecz w fotografii oraz pamiątkowe figurki bieckiego kata.

Serdecznie zapraszamy za rok na II Ogólnopolski Przegląd Teatralny "Skrzydlaty Teatr". Tegoroczne zespoły zadeklarowały, że przyjadą na pewno, ale mamy nadzieję, że pojawi się również wiele nowych grup, a "Skrzydlaty Teatr" wyrobi sobie jak najlepszą markę.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu dziękuje wszystkim zespołom biorącym udział w konkursie, Komisji Konkursowej za cenne wskazówki oraz Pani Dagmarze Dżuła za zainicjowanie przeprowadzenia przeglądu, pomoc w organizacji, przygotowanie dekoracji i poczęstunku, a także poprowadzenie całej imprezy.

Podziękowania składamy również na ręce sponsorów w osobach:

- Burmistrza Biecza Pana Mirosława Wędrychowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Grzegorza Nosala za ufundowanie cukierków,

- Pana Szymona Kozika - właściciela Studia Mebli Kuchennych "Delta" za ufundowanie dekoracji oraz statuetek.