Cyfryzacja kina "Farys"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu w połowie kwietnia 2016 r. złożył do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dwa, ściśle ze sobą powiązane, wnioski o dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego PISF Rozwój kin. Aplikowaliśmy w dwóch priorytetach: Cyfryzacja i Modernizacja kin. Z przyjemnością możemy poinformować, że obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie i otrzymały pełną kwotę dofinansowania, o którą się staraliśmy – 50% wartości przedsięwzięcia, czyli maksimum oferowane przez PISF.

W priorytecie Cyfryzacja złożyliśmy wniosek pn. Modernizacja kina „Farys" w Bieczu w związku z przechodzeniem na cyfrową technikę projekcji filmów, w którym otrzymamy dotację wysokości 123 800,00 pln, zaś w uzupełniającym go wniosku pn. Doposażenie kina „Farys" w Bieczu, złożonym w ramach Programu Operacyjnego PISF Rozwój kin – Modernizacja kin, otrzymaliśmy dotację wysokości 15 250,00 pln. W ramach pierwszego z wniosków zakupiony zostanie kinowy projektor cyfrowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi (wybór dostawcy asortymentu zostanie wyłoniony w ramach przetargu publicznego), natomiast w ramach drugiego dofinansowanego zadania wykonane zostaną okno projekcyjne oraz wszelkie konieczne instalacje, a ponadto zakupione zostaną ekran ramowy oraz zestaw głośników efektowych.

Dzięki powyższym inwestycjom kino „Farys", prowadzone przez M-GOK w Bieczu, będzie mogło uatrakcyjnić swoją ofertę poprzez uzyskanie możliwości wyświetlania nowości filmowych i poprawić jakość swoich usług.