Oświadczenie Szefa Sztabu

Szef Sztabu 25. Finału WOŚP w Bieczu informuje, że koszt zorganizowania imprezy w dniu 15.01.2017 r. wyniósł 2470,00 zł i został w całości sfinansowany WYŁĄCZNIE ze środków pozyskanych od sponsorów.

Szef Sztabu 25. Finału WOŚP w Bieczu

                                                                                                                                                                                                                     Paweł Jamro