IX Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych w Bieczu

 

W Niedzielę Palmową, dnia 9 kwietnia 2017 roku, na bieckim rynku odbyła się już IX edycja Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. Jest to jedna z wielu cyklicznych imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, pod honorowym patronatem Burmistrza Biecza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu.

 

IX Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych rozpoczął się o godzinie 12:30, a poprowadził go świetnie spisujący się w roli konferansjera Pan Grzegorz Szary. Jak co roku zanotowaliśmy sporo zgłoszeń. Tym razem wszyscy zebrani na bieckim rynku mogli podziwiać 11 palm. Każdy z uczestników opowiadał o swojej konkursowej pracy i starał się jak najlepiej wystąpić przed zgromadzoną publicznością, a przede wszystkim oczarować czteroosobowe jury. Rangę prezentowanych palm podniosły wspaniałe stroje ludowe większości uczestników konkursu. Wszystkie prace były znakomite, więc Komisja Konkursowa nie miała łatwego zadania. Po intensywnej naradzie członkowie Kapituły ogłosili wyniki w kilku kategoriach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków pod kierunkiem Pani Marty Kordek z Gminnego Przedszkola w Bieczu. Dzieci w strojach ludowych zaprezentowały wiązankę tańców oraz piosenek o tematyce wielkanocnej. W czasie trwania imprezy można było również zakupić smaczne wielkanocne ciasta oraz piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, prezentowane na kiermaszowych stoiskach. Ponadto restauracja „Grodzka" serwowała chętnym darmowy staropolski żurek.

 

Gorące podziękowania składamy pod adresem Komisji Konkursowej w składzie:

 

- Pan Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Biecza

 

- Pan Grzegorz Nosal - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

 

- Pani Dorota Kwiatkowska - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Bieczu

 

- Pani Weronika Grygowicz-Dydak – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu

 

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli zaprezentować swoje rękodzieła:

 

- Klubowi Samopomocy „Dialog" w Bieczu

 

- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Bieczu

 

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Strzeszyn

 

- Kołu Gospodyń Wiejskich Gminy Biecz

 

- Publicznemu Żłobkowi – „Biecka Akademia Malucha"

- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Libuskiej

- Pani Jadwidze Soczek ze Strzeszyna

 

Wyniki IX Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych:

 

Kategoria "prace indywidualne":

 

I miejsce - Aniela Jurczak

 

II miejsce - Julia Kusiak

 

Dariusz Kuś

 

Emilia Sikora

 

Karina Stanula

 

Kategoria "prace grupowe - młodsi":

 

I miejsce - Publiczny Żłobek „Biecka Akademia Malucha"

 

II miejsce - Przedszkole w ZSP w Rożnowicach

 

Przedszkole w ZSP w Korczynie

 

Oddział Przedszkolny SP w Sitnicy

 

Kategoria "prace grupowe - starsi":

 

I miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu

 

II miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie imponujących palm wielkanocnych i przyczynili się do kultywowania tej jakże pięknej tradycji. Słoneczna wiosenna pogoda przyczyniła się do wysokiej frekwencji mieszkańców Biecza i okolic. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dziesiąty, jubileuszowy Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych cieszył się będzie równie dużym zainteresowaniem.