Gminny Happening Ekologiczny "NIE DLA SMOGU"

Happening odbył się dzięki pozyskaniu przez Gminę Biecz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i był on jednym z działań w ramach projektu "Ziemio oddychaj" – drugi etap Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Biecz, przewidzianych do realizacji na 2017 rok.

Impreza rozpoczęła się przywitaniem przybyłych uczniów i opiekunów przez pracownika Urządu Miejskiego w Bieczu. Następnie przedstawiony został harmonogram zabaw i wszyscy uczestnicy happeningu otrzymali kolorowe przypinki z napisem "Przyjaciel przyrody". Po części oficjalnej dzieci wraz z opiekunami wyruszyły wzdłuż deptaku niosąc transparenty i wykrzykując hasła ekologiczne.

Po powrocie rozpoczął się turniej ekologiczny w którym uczniowie każdej ze szkół mogli sprawdzić swoje siły w konkurencjach logicznych i sprawnościowych dotyczących prawidłowych zachować względem środowiska. Konkurencje prowadzone były przez ekologów – spikerów ze Stowarzyszenia "EKOSKOP" z Rzeszowa, którzy oceniali udział ekip i punktowali osiągnięte przez każdą z drużyn wyniki. Wśród konkurencji, przygotowanych przez organizatorów, znalazły się między innymi: "Botaniczny kim", "Zawody grafików – zabawa z plakatami eko", "Segregatornia – zawody segregacji" i "Kolej linowa czyli sztafeta recyklerów butelek PET". Rywalizacja była zacięta i wyrównana. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą i sprawnością fizyczną.

Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie, drugie miejsce zajeła grupa uczniów reprezentująca Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy a trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bieczu.

Wszyscy laureaci I, II i III miejsca otrzymali ciekawe nagrody indywidualne, natomiast zwycięzcy otrzymali dodatkowo nagrodę dla szkoły.

Ostatnim punktem imprezy był spektakl teatralny o tematyce ekologicznej w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury pt. "Baron Smog", dzięki któremu młodzi widzowie mogli dowiedzieć się jak postępować, by żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Impreza zakończyła się ok. godz. 13:00.

Wszystkim uczestnikom happeningu i ich opiekunom dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę podczas imprezy. Serdeczne podziekowania składamy również strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu za zabezpieczenie wydarzenia.