Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

W marcu miało miejsce podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Gminą Biecz a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowa określa zasady współpracy przy organizacji zajęć Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu.W gestii UMCS u jako Uczelni patronackiej leży dbanie o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Idea integracji międzypokoleniowej jest szeroko upowszechniana na terenie naszej gminy i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród seniorów jak i dzieci oraz młodzieży. Powołanie do życia Uniwersytetu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców naszej Gminy, tu każdy bez względu na zainteresowania i wykształcenie będzie mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, realizować marzenia z młodości, angażować się w pracę społeczną, uzupełniać wiedzę, prowadzić aktywny tryb życia, a przede wszystkich być wśród ludzi podobnych do siebie, dla których wiek nie jest przeszkodą w zdobywaniu wiedzy. Bogata oferta programowa jest dostępna dla każdego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Oprócz zajęć o tematyce dotyczącej kultury, tradycji i obyczajowości BUZW oferować również będzie kursy komputerowe, językowe, warsztaty z zakresu nowych technologii, języków obcych, chemii, astronomii, malarstwa oraz ceramiki. W ofercie znajdą się również zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wykłady z takich dziedzin, jak medycyna, psychologia, moralność, bezpieczeństwo czy etyka.

Zajęcia odbywać będą się w sali kina Farys w Bieczu, w pomieszczeniach MGOK w Bieczu oraz w salach lekcyjnych szkół z terenu naszego miasta.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do zapisów. Słuchaczem BUZW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

                                                                                                                                                                           Burmistrz Biecza

                                                                                                                                                                           /-/ Mirosław Wędrychowicz

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie, telefonicznie lub osobiście do 30 września 2016 roku.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA