Sekcja gimnastyki sportowej

Sekcja gimnastyczna działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieczu od 2016 r. Zajęcia prowadzi pan Robert Grabolus.


Od kwietnia 2017 r. zajęcia sekcji są odwołane!